Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός, Στρασβούργο: Δωρεάν και δίχως περιορισμούς ευχερή πρόσβαση στο διαδίκτυο και όχι αναποτελεσματικές πρωτοβουλίες. Δείτε το βίντεο.

Σήμερα, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση με θέμα την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες επισημαίνοντας ότι το υπαρκτό και σύνθετο «ψηφιακό χάσμα» δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές πολιτικές πρωτοβουλίες περιορισμένης διάρκειας και χρηματοδοτικής, αλλά με δωρεάν και δίχως περιορισμούς ευχερή πρόσβαση, με γεωγραφική ισορροπία που θα εξασφαλίζει τη συνοχή, με δίκαια κατανομή δυναμικότητας μεταξύ των χρηστών, και με υιοθέτηση βέλτιστων και προσαρμοστικών τεχνολογικών επιλογών.
Δείτε το βίντεο.

Ακολουθεί η ομιλία: 

Κυρία Πρόεδρε, Η υψηλής ταχύτητας δημόσια προσβασιμότητα αποτελεί δείκτη αποτελεσματικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Με δωρεάν και δίχως περιορισμούς ευχερή πρόσβαση, με γεωγραφική ισορροπία που θα εξασφαλίζει τη συνοχή, με δίκαια κατανομή δυναμικότητας μεταξύ των χρηστών, και με υιοθέτηση βέλτιστων και προσαρμοστικών τεχνολογικών επιλογών. 
Ο μη εμπορικός χαρακτήρας της στοχευμένης παρέμβασης, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι και ο διοικητικός φόρτος των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, απαιτούν την πάταξη της γραφειοκρατίας. Όμως η προωθούμενη χρήση του συστήματος κουπονιών και ο δειγματοληπτικός έλεγχος, πρακτικά δεν εξασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. 
Οι κανόνες της αποτελεσματικής δημόσιας χρηματοδότησης εξασφαλίζονται μέσω μακροπρόθεσμα βιώσιμων και διατηρήσιμων ενεργειών, με γνώμονα την μέγιστη διαλειτουργικότητα. Δυστυχώς το υπαρκτό και σύνθετο «ψηφιακό χάσμα» δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές πολιτικές πρωτοβουλίες περιορισμένης διάρκειας και χρηματοδοτικής ισχύος και χωρίς αποδεδειγμένη προστιθέμενη ή πολλαπλασιαστική αξία. 
Ευχαριστώ 
Ελευθέριος Συναδινός 
Αντιστράτηγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...